2022 Australian Slopestyle Tour

Rank Photo Name Sponsors Points Counting Results
1 Thomas Wrigley Thomas Wrigley
Australia
405 Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 1st | 150
GV Block Party (M/W) | 3rd | 120
Big Air SlopeParty (M/W) | 2nd | 135
2 Jamie Bunning Jamie Bunning
Australia
293.1 Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 10th | 66.3
GV Block Party (M/W) | 8th | 76.8
Big Air SlopeParty (M/W) | 1st | 150
3 Chase Minos Chase Minos
Australia
262.2 Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 7th | 82.8
GV Block Party (M/W) | 4th | 108
Big Air SlopeParty (M/W) | 9th | 71.4
4 Ted Oakley Ted Oakley
Australia
258.9 Big Air SlopeParty (M/W) | 14th | 48.9
GV Block Party (M/W) | 6th | 90
Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 3rd | 120
5 Dane Folpp Dane Folpp
Australia
243 GV Block Party (M/W) | 2nd | 135
Big Air SlopeParty (M/W) | 4th | 108
6 Mathijs Diaz Mathijs Diaz
Australia
210.6 Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 11th | 61.5
GV Block Party (M/W) | 10th | 66.3
Big Air SlopeParty (M/W) | 7th | 82.8
7 Mallee Warner Mallee Warner
Australia
161.4 Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 9th | 71.4
Big Air SlopeParty (M/W) | 6th | 90
8 Mike Ross Mike Ross
Australia
150 GV Block Party (M/W) | 1st | 150
9 Bailey Clarke Bailey Clarke
Australia
138.3 Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 8th | 76.8
Big Air SlopeParty (M/W) | 11th | 61.5
10 Jadon Wilson Jadon Wilson
Australia
135 Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 2nd | 135
11 Bodie Terrill Bodie Terrill
Australia
127.8 GV Block Party (M/W) | 11th | 61.5
Big Air SlopeParty (M/W) | 10th | 66.3
12 Leroy Leslie Leroy Leslie
Australia
120 Big Air SlopeParty (M/W) | 3rd | 120
13 Baxter Maiwald Baxter Maiwald
Australia
108 Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 4th | 108
14 Callum Waring Callum Waring
Australia
98.4 Big Air SlopeParty (M/W) | 5th | 98.4
14 Leroy Lesley Leroy Lesley
Australia
98.4 GV Block Party (M/W) | 5th | 98.4
14 Samuel Fraser Samuel Fraser
Australia
98.4 Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 5th | 98.4
17 Kai Flower Kai Flower
Australia
90 Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 6th | 90
18 Ted Hoffman Ted Hoffman
Australia
82.8 GV Block Party (M/W) | 7th | 82.8
19 Aiden Coates Aiden Coates
Australia
76.8 Big Air SlopeParty (M/W) | 8th | 76.8
20 Andrew Head Andrew Head
Australia
71.4 GV Block Party (M/W) | 9th | 71.4
21 Chris Redshaw Chris Redshaw
Australia
57 Big Air SlopeParty (M/W) | 12th | 57
21 Cruize Lodding Cruize Lodding
Australia
57 GV Block Party (M/W) | 12th | 57
21 Liam Quinlivan Liam Quinlivan
Australia
57 Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 12th | 57
24 Oran Levin Kahn Oran Levin Kahn
Australia
52.8 Big Air SlopeParty (M/W) | 13th | 52.8
24 Patric Galic Patric Galic
Australia
52.8 Kooralbyn MTB Festival (M/W) | 13th | 52.8
26 James Bruen James Bruen
Australia
45.3 Big Air SlopeParty (M/W) | 15th | 45.3
27 Kayden Bate Kayden Bate
Australia
42 Big Air SlopeParty (M/W) | 16th | 42
28 Skylir Van Der Walt Skylir Van Der Walt
Australia
39 Big Air SlopeParty (M/W) | 17th | 39